RESERVES. Volgens de Balans per 31 December 1928 bedroegen de reserves samen 3.491.706,07 en vermeerderden na verdeeling der winst over 1928 met- 128.337,82 3.620.043,89 Zij vermeerderden over 1929 met: hare rente160.382,22 het bedrag der verjaarde coupons- 515,25 winst door uitloting van Effecten - 2.184,49 163.081,96 en verminderden met: koersverlies op de Effecten f 31.507,12 het saldo van agio en disagio bij plaatsing, inkoop en ver wisseling van pandbrieven - 37.469,91 - - 68.977,03 94.104,93 3.714.148,82 Indien ons voorstel tot verdeeling van de winst heden door U wordt aangenomen, worden zij nog verhoogd met 91.663,90 f 3.805.812,72 Verdeeld als volgt: Reservekas Extra reserve Reserve voor koersverschillen 2.257.974,62 - 1.347.838,10 200.000,- f3.805.812,72 13

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1929 | | pagina 16