3. Naar den aard van het onderpand 12 Op gebouwde eigendommen 487 leeningen ƒ12.190.700,— landelijke eigendommen 58 leeningen - 702.450,— Samen 545 ƒ12.893.150,— Hiervan op zakelijke rechten 37 1.391.700,— 4. Naar de wijze van aflossing: Met periodieke aflossing 517 leeningen ƒ12.401.950, Zonder 28 - 491.200, Samen 545 ƒ12.893.150, 5. Naar den rentevoet: 5i/8°/o- 2.292.000,- ƒ12.893.150,— 5 o/„- 626.000,— 51/4 - 3.581.150,- 53/„0/0643.700,— 51/2 0/0- 4.707.050,— 58/8o/039.000,- 53/4 0/0- 934.650,— 6 - 69.600,—

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1929 | | pagina 15