HYPOTHEKEN. Het totaal bedrag der tot 31 Dec. 1928 gesloten leerlingen isf 179.377.727, In 1929 zijn 545 leeningen aangegaan tot een bedrag van- 12.893.150, Samenf 192.270.877,— Hiervan is afgelost tot 31 December 1928 f 121.614.227, Gedurende 1929 - 9.212.675, -- - 130.826.902,— Zoodat op 31 Dec. 1929 blijkens de Balans aan hypotheken uitstond een bedrag van/61.443.975, Het bedrag is verdeeld als volgt 1. Naar de grootte der leeningen: Van 10.000,en minder 2366 leeningen - 10.001,— tot f 25.000,— 960 - 25.001,— - 50.000,— 340 - 50.001,— - 75.000,— 101 - 75.001,— - 100.000,— 49 - 100.001,en daarboven 64 Samen 3880 2. Naar de ligging van het onderpand: Te Amsterdam 444 leeningen Rotterdam 196 Den Haag 468 In N. Holland (beh. A’dam) 946 Z. Holland (beh. R’dam en Den Haag) 166 Utrecht 129 Friesland 395 Groningen 775 Over ij sei 93 Drente 118 Gelderland 52 Limburg 27 Noord-Brabant 65 Zeeland 6 Samen 3880 3. Naar den aard van het onderpand: Op gebouwde eigendommen 3414 leeningen bouwterreinen 5 landelijke eigendommen 461 Samen 3880 Hiervan op zakelijke rechten 165 4. Naar de wijze van aflossing: Met periodieke aflossing 3264 leeningen Zonder 616 - 15.158.550,— - 11.619.300,— - 6.254.050,— - 4.278.550,— - 12.988.400,— - 6.217.450,— - 13.475.860,— - 7.492.600,— - 2.878.790,— - 2.265.875,— - 2.203.525,— - 7.245.300,— 713.525,— 904.400,— 504.300,— 343.000,— 884.825,— 40.000,— 290.000,— - 4.237.800,— Samen 3880 10 i i y* f 11.145.125,— f 61.443.975,— f 16.274.525,— f 61.443.975,— f 56.916.175,— f 61.443.975,— f 5.485.375,— f 53.361.200,- - 8.082.775,— f 61.443.975,—

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1929 | | pagina 13