FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK |g VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1917 Sb 818 88 88 og oo oo oo 8g oo gB oo n 8§ g§ §5 oo GEVESTIGD TE GRONINGEN oeo oo gB 88 g> oo UITGEBRACHT DOOR COMMISSARISSEN IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN TE GRONINGEN DEN 4 MAART 1918 (X) 080 GO 080 ÖO 080 BOEKDRUKKERIJ VAN J. B. WOLTERS.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1917 | | pagina 1