Het totaal bedrag der tot 31 Dec. 1916 gesloten leerlingen is f 72,647,614.50 In 1917 zijn 287 leeningen aangegaan tot een bedrag van. 1- 7,755,125. Samen f 80,402,739.50 Hiervan is afgelost tot 31 Dec. 1916 f 42,711,894.50 Gedurende 1917 - 6,327,900. - 49,039,794.50 Zoodat op 31 Dec. 1917 blijkens dc belans aan hypotheken uitstond een bedrag van. ƒ31,362,945. Het bedrag is verdeeld als volgt 1. Naar de grootte der leeningen Van/- 10,000.— en minder 1117 leeningen f 5,002,330.— - 10,001.— tot f 25,000.— 468 7,525,065.— - 25,001.- 50,000.— 193 - 6,669,275.— - 50,001.— - 75,000.— -53 3,324,950.— - 75,001.— - 100,000.— 25 - 2,178,675.— - 100,001.— en daarboven 32 6,662,650. Samen 1888 f 31,362,945.— 2. Naar de ligging van het onderpand: Te Amsterdam 393 leeningenf 12,222,755. Rotterdam 118 - 2,838,375.— Den Haag 202 I» - 5,535,700.— In N.-Holland (behalve A’dam) 48 - 518,550.— Z.-Holland (beh. R’dam en Den Haag) 39 - 541,255.— Utrecht 110 s - 1,821,920.— Friesland 324 1,268,710.— Groningen 529 - 4,968,925.— Overijsel 47 - 245,600.— Drenthe 17 - 126,050.— »Gelderland 27 - 333,480.— Noord-Brabant 32 ,- 285,525.— Zeeland 2 - 656,100.— Samen 1888 f 81,362,945.— 3. Naar den aard van het onderpand: Op gebouwde eigendommen 1545 leeningen 28,183,295.— bouwterreinen 7 - 474,150.— landelijke eigendommen 336 - 2,705,500.— Samen 1888 - 31,362,945.— Hiervan Op zakelijke rechten 65 1,036,775,—

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1917 | | pagina 11