J HnHwmK umïq; Wm m m ij!S§ Jli OVER HET BOEKiiAAR 1916 JtEfSSTIßD I K ÖRMlSfi l m «MISSARlSSEf IS DE itfEMEENE WfiiDEBING M lASDMllilffllS wm -ê gehouden te GRONINGEN (ten 5 Maart 1917,

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1916 | | pagina 1