K Door het overschrijven van 95 aandeelen, verminderde het aantal aandeelhouders met 6 en bedraagt het thans 385, van welke 3 aandeelhouders met 50 aandeelen 150 aandeelen 1 49 49 1 45 45 1 40 40 1 36 36 1 35 35 1 33 33 1 32 32 2 30 60 1 |fi 26 26 5 25 125 1 22 22 1 21 21 7 20 140 4 18 72 1 17 17 9 16 144 4 15 60 3 14 42 2 f 13 26 7 12 84 3 I 11 33 20 10 200 6 9 54 13 8 104 11 7 77 28 6 33 5 165 28 4 112 35 3 105 72 2 144 79 1 79 Samen 385 aandeelhouders met 2500 aandeelen waarvan 17 zijn volgestort. De Bank heeft in 1914 gesloten 154 leerlingen tot een totaal bedrag van f 2.786.275.— Blijkens de balans stond op uit. Dec. 1913 uit een bedrag van- 26.170.462.50 Samen f 28.956.737.50 In 1914 is van de debiteuren terug ontvangen- 1.853.297.50 Zoodat op 31 December 1914 blijkens de balans aan hypotheken uit stond een gezamenlijk bedrag vanf 27.103.440.— i 5». - 168 2

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1914 | | pagina 9