COMMISSARISSEN: Jhr. Mr. O. Q. VAN SWINDEREN, oud-President van de Arrondissements Rechtbank te Groningen. P. J. VOS, Gemeente-ontvanger van Groningen. Mr. J. A. TELLEGEN, oud-Kantonrechter, lid van de Provinciale Staten van Groningen. Mr. Dr. I. A. VAN ROIJEN, Burgemeester der gemeente Zwolle. G. A. W. VAN LANSCHOT, lid van de Firma F. van Lanschot, Bankier te ’s-Hertogenbosch. J. J. VRIESENDORP VAN RENESSE, Assuradeur te Dordrecht. F. I. DE GREVE, Bankier, beheerend Vennoot der Commanditaire Vennootschap Gebr. Mis- pelblom Beyer te Leeuwarden. Dr. J. E. VAN WELDEREN Baron RENGERS, Voorzitter van de Friesche Maatschappij van Landbouw te IJsbrechtum. Mr. AUG. PHILIPS, Advocaat te Amsterdam. DIRECTIE: Mr. r. p. dorhout mees. Mr. P. B. J. REELING BROUWER. De drie eerstgenoemde Commissarissen vormen de Commissie van toezicht.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1914 | | pagina 5