FRIESCH-GROMNGSCHE HYPOTH EEKBANK VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1914 GEVESTIGD TE GRONINGEN. COMMISSARISSEN IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS gehouden te GRONINGEN den 1 Maart 1915. UITGEBRACHT DOOR

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1914 | | pagina 3