NAMEN. BEROEP. WOONPLAATS. Mevr. de wed. A. C. L. L, Spruyt geb. baronesse van Heeckeren z. b. Groningen. Jhr.Mr. Dr.E.Tjarda v. Starkenborgh Stachouwer Burgemeester H. G. van Stedum z. b. Mr. J. A. Stoop Advocaat Leeuwarden. M. Straat z. b. Groningen. 0. Struif Bontkes Landbouwer Finsterwolde. R. P. Struif Nieuwolda. Mevr. J. E. van Swinderen geb. van Roijen z. b. Groningen. Jhr. Mr. 0. Q. van Swinderen i Jhr. Mr. D. R. de Marees van Swinderen Rechter Jhr. Joh. W. de Marees van Swinderen z. b. Den Haag. Jhr. Mr. 0. de Marees van Swinderen Douairière Jhr. Q. P. A. de Marees v. Swinderen geb. Modderman n Jhr. Mr. R. de Marees van Swinderen Vice-Pres. v. d. Rechtbank Haarlem. Jhr. S. M. S. A. A. de Marees van Swinderen le Luit. b/d Cavalerie Jhr. Mr. T. J. de Marees van Swinderèn Rechter Utrecht. Jhr. W. A. A. de Marees van Swinderen z. b. ’s-Gravenhage. J. Sijtsma Rentenier Leeuwarden. Erven Mevr. de wed. M. Sijtsma geb. Hopma Baflo. Mevr. G. Tamsom geb. Vlaskamp z. b. Menaldüm. Mr. J. A. Tellegen Groningen. H. Tinga Landbouwer Zuidbroek. H. J. H. Tinga Havenmeester Groningen. M. Tinga Predikant Baflo. P. Tinga Sigarenfabrikant Groningen. Erven Mr. A. J. Tjeenk Willink W. L. Tonckens Notaris Grootegast. D. Bonthuis Tonkes Ingenieur Solwerd. N. H. Tonkes Landeigenaar Jhr. Mr. H. L. van Vierssen Trip Bankier Groningen. Mej. M. G. A. L. van Hettinga Tromp z. b. Leeuwarden. Mevr. A. M. Troste geb. Juehter Noordhorn. L van Helden Tucker Assuradeur Hillegersberg. Mevr. de wed. F. Fontein Tuinhout geb. Hiemstra z. b. ’s-Gravenhage. H. Udema Groningen. J. A. Van der Veen Onderdendam. Jhr. P J. Vegelin van Claerbergen Staatsraad in Buit. dienst ’s-Gravenhage. Mevr. de wed. J. Veldkamp geb. van Dijk z. b. Bedum. Mevr. de wed. Dr. H. J. Velthuis geb. Mulder Hoogezand. Dr. T. A. Venema Arts Groningen. Jhr. A. A. J. M. Verheijen Oud-Notaris Mevr. A. C. van Reigersberg Versluys geb. van Andringa de Kempenaer z. b. Overveen A. B. van der Vies V Amsterdam. J. J. ten Cate Vissering de Punt. J. Vlaskamp Rijksveearts Deventer. W. van Bommel van Vloten Notaris Groningen. P. J. Vos Gem. Ontvanger y>

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1914 | | pagina 27