21 NAMEN. BEROEP. WOONPLAATS. A. Reinders Groningen. Mevr. J. J. Reitsma geb. Moddermaü z. b. ’s-Gravenhage. .Dr. J. E. van Welderen Baron Rengens Voorzitt. d. Friesche maat- schappij van Landbouw IJsbrechtum. H. C. Reijers Koopman Middelburg. R. Reijnders z. b. Nijmegen. Mevr. de wed. Dr. C. H. van Rhijn geb. Kruyt n Groningen. H. J. Rikkers Koopman E. J. A. Roelfsema Dir. v/e. bijkantoor Apeldoorn. H. R. Roelfsema In cultuurzaken Voorburg. Mr. J. R. Roelfsema Dir. Gr. Ored.- Hand.-Bank Paterswolde. L. Roelfsema Ritmeester der Huzaren Tilburg. Dr. P. M. E. Roessingh Arts Groningen. Mr. A. W. Romkes Wethouder I. A. van Roijen Burgemeester Hoogezand. Mr. Dr. I. A van Roijen Zwolle. C. B. H. Royer Notaris Mevr. H. de Ruyter de Wildt geb. Quintus z. b. Groningen. Mevr. de wed. Dr. C. H. Sanders geb. Swaagman H. M. Sasse Kassier Leiden. Dr. A. van der Scheer Arts ’s-Gravenhage. Mevr. R. L. Schiff geb. van Bienema z. b. Scheveningen. Mevr. de wed. J. Schilthuis U.G.zn. geb. Swa- nenburg Utrecht. A. Schmidt Ingenieur Groningen. A. L. Scholtens z. b. W. Scholtens Boekhandelaar H. Schoonveld Landeigenaar Vierverlaten. Dr. C. Schoute Adj. Directeur v/h Kon. Ned. Metereol. Instituut De Bilt. Mevr. T. Schüssler geb. Ylaskamp z. b. Amsterdam. Dr. W. Schütter Buitengew. Hoogleeraar Groningen. A. H. Servatius z. b. Terwolde. Mr. A. H. Servatius Advocaat Arnhem. Erven H. J. Sicman Groningen. Dr. B. W. Siemens Bankier H. L. Singer z. b. Mej. T. H. Singer Mevr. de wed. Singer geb. Bont Drewes p Mevr. de wed. J. A. C. Sleyster geb. Etty Arnhem. F. H. van Slooten Rijksontvanger s-Hertogenbosch. H. B. van Slooten Oud-Burgemeester Zwolle. Mr. J. L. van Sloterdijck Jr Mevr. de wed. Mr. J. L. van Sloterdijck geb. Bankier Leeuwarden. van Beijma z. b. E. Smit A.N.zn Koopman Groningen. Mevr. de wed. A J. Sormani geb. Veeman z. b. H. M. Speekman Arts Mevr. E. Speekman geb. Tinga z. b. Mevr. de wed. W. Sprenger geb. Knorre Leeuwarden.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1914 | | pagina 26