1 20 1 NAMEN. BEROEP. WOONPLAATS. Firma A. Menalda Zoon Wijnhandelaar Leeuwarden. Mej. E. Mesdag z. -b. Amsterdam. H. J. Mesdag Steglitz. Mr. K. Mesdag Advocaat ’s-Gravenhage. M. Mesdag Kassier Groningen. T. Mesdag Gzn Arts Mevr. A. W. L. Moens geb. Tjarda van Star- kenborgh Stachouwer z. b. Amsterdam. Mevr. de wed. E. Mulder geb. Veendorp Appingedam. K. H. Mulder Hoogezand R. F. Mulder Commies P. T. Rotterdam. J. J. F. F. Müller Makelaar Amsterdam. Mej. I. G. Nienhuis z. b. Haarlem. P. A. van der Noordaa Comm, in effecten den Haag. B. Noordhoff Arts Groningen. J. Noordhoff Boekhandelaar Mevr. de wed. A. H. Noordhuis geb. Wijk z. b. Eenrum. C. L. W. Noorduyn Rijksontvanger Groningen. Mr. M. C. Offerhaus Rentm. d. stadsbezittingen H. Oosterink z. b. Bussum. Mej. H. Oosterink Mevr. de wed. T. C. Oppedijk geb. Tjebbes ’s-Gravenhage. A. Ottema Notaris Leeuwarden. Mr. S. L. Outs Advocaat Amsterdam. Mej. A. P. Overman z. b. Tholen. Jonkvr. E. .S. van Panhuys Hilversum. Jhr. Mr. P. van Panhuys Polman Gruijs ’s-Gravenhage. A. Perk Hilversum. E. A. Pettinga Makelaar Onderdendam. J. J. Pettinga Mr. Aug. Philips Advocaat Amsterdam. Mevr. G. C. Plaat geb. Juchter z. b. Groningen. K. Poelstra Notaris Slochteren. M. Polak z. b. Amsterdam. Jonkvr. M. C. Polman Gruys Groningen. A. H. Pos Nederhorst den Berg. Dr. G. Post >y Haren. M. Prins Groningen. Jhr. Mr. J. J. A. Quintus Rechter Amsterdam. Mevr. de wed. Dr. S. B. Ranneft geb. Mees. z. b. Groningen. W. C. van Reede Notaris Zwolle. Mej. G. Reeling Brouwer z. b. ’s-Gravenhage. H. Reeling Brouwer Harlingen. Dr. N. Reeling Brouwer ’s-Gravenhage. Mr. P. B. J. Reeling Brouwer Dir. Fr.-Gron. Hyp.bank Groningen-. Mevr. N. Reeling Brouwer geb. Dorhout Mees z. b. R. H. Reeling Brouwer Rijksbetaalmeester Tiel. Mevr. C. C. Reeling Brouwer geb. van Beyma z. b. Erven Mevr. de wed. Mr. W. A. Reiger geb. Hooft van Iddekinge Groningen.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1914 | | pagina 25