19 Mevr. de wed. J. N. Kruizinga geb. Brukker Mej. A. S. Kruizinga H. J. Kruizinga Mr. H. Kuipers Mevr. E. Kuipers geb. Tinga Mevr. T. van Laer geb. de Sitter W. Lagro Mevr. S. C. S. Landeweer geb. Tinga Firma F. van Lanschot G. A. W. van Lanschot H. P. Lantenga Mevr. J. M. Lenormand geb. Kalff F. F. Leopold Jhr. C. J. Lewe van Aduard Jhr. E. W. Lewe van Nijenstein Jhr. G. Lewe van Nijenstein Jonkvr. J. C. Lewe van Nijenstein Jhr. U. ]2. Lewe van Nijenstein B. B. v. d. Linden van Kenenburgh J. J. A. Linhoff Mevr. de wed. Dr. A. v. d. Loeff geb. Harteveit J. A. v. d. Loeff Mr. P. A. Rutgers v. d. Loeff J. J. W. Lohof E. Lüps J. R. Lijfering Mevr. H. W. Maclaine Pont geb. Burhoven Viëtor P. van der Mark ,,Dorhout Mees Stichting”. Mr. E. J. Dorhout Mees Mevr. M. Dorhout Mees geb. Halbertsma Mr. R. P. Dorhout Mees Mevr. C. M. Dorhout Mees geb. de Marees van Swinderen B. Dorhout Mees Mr. A. R. Dorhout Mees Mevr. M. Dorhout Mees geb. van Andringa de Kempenaer P. Dorhout Mees Mevr. B. J. Dorhout Mees geb. de Blocq van Scheltinga J. iE. A. Dorhout Mees - R. T. Mees E. J. Uniken Mees Mevr. J. A. W. Meilink-Fledderus E. Mellema A. Menalda Gzn A. Menalda Hzn BEROEP. WOONPLAATS. z. b. Groningen. Leerares Amsterdam. Aannemer Groningen. Rechter Winschoten. z. b. Apeldoorn. Administrateur Groningen. z. b. Utrecht. Bankier ’s-Hertogenbosch Landbouwer Usquert. z. b. Parijs. Dir. Groningsche Bouwmij Groningen. Oud-Burgemeester Nijmegen. z. b. Olst. Groningen. Burgemeester van ’s Heer Arendskerke Goes. z. b. Parijs. Koopman Groningen. z. b. Velp. Particulier 's-Gravenhage. Rechter Amsterdam. In Effecten Grondeigenaar Brussel. Grossier Bedum. z. b. ’s-Gravenhage. Hyp. bewaarder Amersfoort. Rechter Groningen. Haarlem. z. b. Dir. Fr. Gron. Hyp.-Bank Groningen. z. b. Griffier Assen. z. b. Burgemeester van Zwoller kerspel Zwolle. z. b. Gern.-Secretaris Brummen. z. b. ’s-Gravenhage. Borculo. Winschoten. Hilversum. Bloemendaal. NAMEN. 1 i 1

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1914 | | pagina 24