NAMEN. BEROEP. WOONPLAATS. Mr. H. L. Drucker Lid v. d. le Kam. d. St.-Gen. ’s-Gravenhage. Mevr. de wed. A. Duiker geb. Kruisinga z. b. Groningen. Mevr. de wed. Mr. C. W. Dull geb. Quintus G. Dusseldorp Kassier Usquert. Mevr. N. Dijkhuis geb. Tinga z. b. Hoogezand. L. L. Ebels Landeigenaar Groningen. Mevr. T. van Eck geb. Tromp z. b. Heteren. G. Elings Groningen. A. Th. van Elmpt Architect Mej. A. M. Engelkens z. b. Arnhem. L. H. Engelkens Industriëel Haren. Mevr. W. C. Enschede geb. van Panhuys z. b. Baarn. F. Everts Arts Usquert. Mevr. A. M. Everts geb. Roelfsema z. b. J. E. J. Eybergen Insp. v/h. Loodswezen Delfzijl. Jhr. Mr. C. van Eijsinga z. b. Leeuwarden. Mevr. H. Falck geb. Albarda ’s-Gravenhage. Jhr. Mr. J. Hora Feith Comm. in effecten Groningen. Mr. G. W. Baron van der Feltz Lid v. d. le Kam. d. St.-Gen. Assen. P. C. W. Baron van der Feltz Notaris Vlaardingen. Mevr. de wed. Mr. H. Ferf geb. de Kok z. b. ’s-Gravenhage. J. P. C. Focken Notaris Meppel. Mr. P. A. Francken1 Mevr. de wed. J. G. van Gennep geb. Mauritz ’s-Gravenhage’ z. b. ’s-Gravenhage. Mevr. de wed. J. C. Gilhuijs geb. Roelfsema Groningen. Jhr. Mr. J. J. Gockinga Vice-Pres. v. h. Gerechtshof Arnhem. Mevr. D. Gockinga geb. Albarda z. b. H. J. Goslinga Insp. Friesch-Gron. Hyp. Bk. Groningen. Mevr. A. F. C. Gratama geb. Manger Cats z. b. ’s-Gravenhage. F. I. de Greve Bankier Leeuwarden. Mevr. A. C. J. Greven geb. Wentholt z. b. Zwolle. C. Grewen In effecten Rotterdam. Mevr. J. M. Groeneboom geb. Tromp. z. b. Apeldoorn. H. Groeneveld Kassier Winschoten. W. W. Groeneveld Landeigenaar Garmerwolde. L. P. de Groot Oud-Notaris Nijmegen. F. A. W. Guljé Administrateur Breda. F. H. van Gijn Bankier Dordrecht. Mr. W. M. van Haaften Griffier v/d. Rechtbank Groningen. Mej. H. J. Halbertsma z. b. A. F. M. Hanlo Kassier Utrecht. Mr. C. L. Baron van Harinxma thoe Slooten Raadsheer Leeuwarden. Mr. M. J. P. D. Baron van Harinxma thoe Slooten Kantonrechter Harlingen. W. van der Harst Comm, in effecten den Haag. Mej. J. C. Hartelust z. b. Utrecht. R. C. Hartman Bouwkundige ’s-Gravenhage. Mevr. A. G. Heerspink geb. van Roijen z. b. Apeldoorn. Erven D. Hemmes Appingedam. Mevr. de wed. R. Hendriks geb. Ter Voor z. b. Groningen. 17 i

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1914 | | pagina 22