LIJST VAN AANDEELHOUDERS op 31 December 1914. N.B. Art. 8 der Statuten luidt: Ieder houder van een niet volgefourneerd aandeel is verplicht, bij verandering van zijn woonplaats of domicilie, hiervan kennis te geven ten kantore der Bank. NAMEN. BEROEP. WOONPLAATS. F. M. Albarda Burgemeester Zuidlaren. Mr. J. Albarda Griffier v. h. Kantongerecht Apeldoorn. J. H. Albarda Ingenieur Amsterdam. N. T. Albarda Dir. Alg. Friesche Hyp. bank Leeuwarden. Jonkvr. C. de Wendt Alberda van Ekenstein z. b. Groningen. H. Alting Kassier Leens. Mevr. de wed. Mr. A. J. Andreae geb. Huber. z. b. Oosterbeek. Mevr. C. Andreae geb. Koning Heeren veen. H. Beucker Andreae Dir. Alg. Friesche levensv. mij Leeuwarden. Mr. A. D. H. Fockema Andreae Rechter Arnhem. Mr. J. P. Fockema Andreae Burgemeester Utrecht. M. van Andringa Kunstschilder Uccle. Mevr. G. van Andringa geb. Tromp z. b. Lemmer. B. J. van Baaren Rijksschatter Utrecht. H. M. C. A. Backx van Wereld z. b. Rotterdam. Mevr. de wed. D. Bakker geb. Hesselink ’s-Gravenhage. K. Bakker Notaris Oosterwolde. Mevr. de wed. Mr. T. S. Bakker geb. Pennink z. b. Helpman. W. G. van den Berg Arts Groningen. Mevr. de wed. Mr. G. W. Wijckerheld Bisdom geb. Huguenin z. b. Haren. Ds. G. G. J. Bleeker Predikant U ithuizermeeden Mevr. A. Bleeker geb. Vegelin van Claerbergen z. b. y> Jhr. H. W. de Blocq van Scheltinga Velp. H. Boddé Oud Mil. Apoth. Zeist. Erven H. T. de Boer Tjamsweer. Mevr. A. M. Bolsius geb. Wreesman z. b. Velp. J. W. Bolt Notaris Nieuwepekela.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1914 | | pagina 20