WINST- EN BALANS OP VERLIESREKENING. 31 DECEMBER 1914. Debet. Rente van Pandbrieven 1.075.953 625 Onkosten - 43.295 215 Afschrijving Kantoorgebouw Groningen - 500 Afschrijving Kantoorgebouw Amsterdam - 2.000 Te reserveeren koersverschil op pandbrieven - 7.126 196 Balans - 162.028 755 f 1.290.903 79 Debet. Aandeelhouders (nog te storten) Kantoorgebouw te Groningen afgeschreven Kantoorgebouw te Amsterdam afgeschreven Kas en Kassier Hypothecaire Leeningen Interest te vorderen op hypothecaire leeningen: a. Rentende MeiNov. over de maanden Nov. en Dec. b. Rentende Jan. Juli verschenen 2 Januari 1915 c. Onbetaald Effecten van het Aandeelenkapitaal Effecten van de Reserves Loopende rente van de effecten Debiteuren (in rekening-courant) Exploitatie Kantoorgebouw te Amsterdam: te vorderen huren over Nov. en Dec Rente nog te vorderen Meubelen f 1.986.400 f 35.043 22 - 12.543 22 - 22.500 f 134.568 05 - 44.568 05 - 90.000 - 574.424 855 - 27.103.440 f 167.136 72 - 109.112 88 - 4.265 945 - 280.515 545 - 441.105 435 - 746.333 83 - 9.019 32 5.337 67 1.408 34 130 1 f 31.260.615 995 Namens de Commissarissen: F. I. DE GREVE. Mr. AUG. PHILIPS. Credit. Interest van Hypotheken Rente van de Effecten van het Aandeelenkapitaal Rente Provisie Overschrijving van Aandeelen Exploitatie Kantoorgebouw Amsterdam Koersverschil op Pandbrieven f 1.217.804 02 .15.785 355 4.613 785 42.621 97 237 50 2.714 965 7.126 195 f 1.290.903 79 Credit. Aandeelenkapitaal f 2.500.000 Reserve Kas f 525.296 595 Extra Reserve 194.083 355 Reserve voor koersverschillen 57.991 91 777.371 86 Dividend 1911, 1912 en 1913 988 4 o/o Pandbrieven in Omloopf 22.946.200. in Portefeuille- 1.320.900. f 21.625.300 3l/2 o/o Pandbrieven in Omloopf 1.867.100. - 1.867.100 in Portefeuille- 71.800. - 3.468.200 - 26.960.600 4 o/0 Pandbrieven losbaar 2 Jan. 1914 f 1.900 4 0/0 »2 Jan. 1915 226.900 23.100 251.900 Te betalen coupons 4 0/0 en 3l/2 °/0 Pandbrieven f 484.331 25 Rente van de 4*/2 Pandbrieven 52.023 536.354 25 Crediteuren (in rekening-courant) 6.423 13 Ingehouden op hypotheken 61.900 Onkosten, nog te betalen 3.050 Winst 162.028 755 f 31.260.615 995 De Directie: Mr. R. P. DORHOUT MEES. 41/2 0/0 f 3.540.000.— 31/2 2 Jan. 1915 Mr. P. B. J. REELING BROUWER.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1914 | | pagina 18