De 154 leeningen, gesloten in 1914, zijn verdeeld als volgt: 1. Naar de grootte: Van minder 83 leeningen 389.025.— - 10.001.— tot 41 - 682.750.— - 25.001.— - 50.000.— 20 - 774.000.— - 50.001.— - 75.000.— 7 - 432.500.— - 75.001.— - 100.000.— 1 - 88.000.— - 100.001.— en daarboven 2 - 420.000.— Samen 154 2.786.275.— 2. Naar de ligging van het onderpand: Te Amsterdam 21 leeningen 947.000.— Rotterdam 18 304.500.— Den Haag 10 - 258.650.— In N.-Hólland (behalve A’dam) 1 - 19.600.— Z.-Holland (beh. R’dam en Den Haag) 5 - 175.200.— Utrecht 5 88.325.— Friesland 27 110.100.— Groningen 56 732.650.— Overijssel 2 - 41.000.— Drenthe 1 - 3.000.- Gelderland 5 63.250.— Noord-Brabant 3 V’ - 43.000.— Samen 154 2,786.275.— 3. Naar den aard van het onderpand: Op gebouwde eigendommen 110 leeningen 2.324.925.— bouwterreinen 1 20.000.— landelijke eigendommen 43 441.350.— Samen .154 2.786.275.— Hiervan op zakelijke rechten 4 103.850.— f 10.000.— en f f 25.000.— f f V - 4 f f - f f

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1914 | | pagina 11