FRIESCH-GROMNGSCHE HYPOTH EEKBANK ¥ERSIjA.Gr OVER HET BOEKJAAR 1914 GEVESTIGD TE »W »fflSSÄRISSB» IN DB ALGEMEENS VERGADffll VAN AANDEELHOUDERS gehouden te GRONINGEN den 1 Maart 1915. UITGEBRACHT DOOR

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1914 | | pagina 1