FRIESCH-GËOMNGSCÏÏE HYPOTHEEKBANK VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1912, GEVESTIGD TE GRONINGEN. COMMISSARISSEN IN DE ALGEMEENS VERGADERING VAN AANDEELHOÖDERS gehouden te GRONINGEN den 1 Maart 1913. UITGEBRACHT DOOR

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1912 | | pagina 1