FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1909, GEVESTIGD TE GRONINGEN. COMMISSARISSEN IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS gehouden te GRONINGEN den 5 Maart 1910. UITGEBRACHT DOOR

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1909 | | pagina 1