1 1 2. Naar de ligging van het onderpand: 40 leeningent 1,103,125. - 275,400.— 184,600.— 193,900.— 23,000.— - 419,100.— - 163,247.50 529,500.— - 159,350.— - 39,500.— - 57,000.— 12,000.— 3,159,722.50 150 leeningenf 2,656,922.50 I 61,000.— - 441,800. f 3,159,722.50 f 56,400.— Te Amsterdam 40 leeningen Rotterdam 9 Den Haag 7 In N.-Holland (behalve A’dam) 8 Z.-Holland (beh. R’dam en Den Haag) 1 Utrecht 14 Friesland 33 1 Groningen 48 Overijsel 18 Drente 4 Gelderland 4 Noord-Brabant 1 Samen 187 3. Naar den aard van ’t onderpand: Op gebouwde eigendommen 150 leeningen bouwterreinen 2 i landelijke eigendommen 35 Samen 187 Hiervan op zakelijke rechten 5 Alleen 4 °/q pandbrieven aan toonder en enkele op naam werden ver kocht tot een bedrag van f 1,722,900. Daarentegen werden ingekocht4°/o f 781,300. 31/2 0/0 - 55,600.— - 836,900.— Het bedrag der pandbrieven in circulatie vermeerderde dus met f 886,000. Op 31 December 1907 stond uit- 20,548,800. Maakt een totaal ad f 21,434,800. Verdeeld als volgt: 4% Pandbrieven19,147,600. 3V2 Pandbrieven - 2,287,200. 21,434,800.— De verkoop van 40/0 Pandbrieven heelt bedragen: le halfjaar f 827,800. 2e - 895,100.— Samen 1,722,900.— De inkoop van 40/0 Pandbrieven heeft bedragen: le halfjaar f 425,300. 2e - 356,000.— Samen 781,300. De inkoop der 31/2% Pandbrieven heeft bedragen: le halfjaarI 22,700. 2e Samen - 32,900.— f 55,600.— Daar het bedrag der hypothecaire leeningen dat der pandbrieven in circulatie bleef overtreffen, behoefde evenmin als in vorige jaren tot uitloting van pandbrieven te worden overgegaan*

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1908 | | pagina 8