3 De Bank heeft in 1908 gesloten 187 leeningen tot een gezamenlijk bedrag van Blijkens de balans op uit. Dec. 1907 had de Bank uitstaan een geza menlijk bedrag van Samen In 1908 is van de debiteuren terug ontvangen Zoodat op 31 December 1908 blijkens de balans aan hypotheken uit stond een gezamenlijk bedrag van Dit bedrag is verdeeld als volgt: 1. Naar de grootte der leeningen: 3,159,722.50 - 20,552,809.675 23,712,532.175 - 2,057,263.815 3. Naar den aard van het onderpand: 1128 leeningen 9 240 Op gebouwde eigendommen bouwterreinen landelijke eigendommen Samen Hiervan op zakelijke rechten De 187 leeningen, gesloten in 1908, zijn verdeeld als volgt: 1. Naar de grootte: Van f 10,000.— en minder 109 leeningen 10,001.— tot f 25,000.— 38 25,001.— - 50,000.— 25 50,001.- - 75,000.— 10 75,001.— - 100,000.— 3 100,001.— en daarboven 2 Samen 187 - 286,575.— - 1,699,847.06 470,287.50 610,060.— 927,375.— 610,450.- 255,000.— 286,550.— Van f 10,000.en minder 836 leeningen 3,267,645.40 10,001.— tot f 25,000.— 321 - 5,167,780. - - 25,001.— - 50,000.— 135 - 4,860,672.96 - 50,001.— - 75,000.— 38 - 2,299,150.— - 75,001.— - 100,000.— 23 - 1,928,625.— - 100,001.en daarboven 24 - 4,131,395.— Samen 1377 21,655,268.36 2. Naar de ligging van het onderpand: Te Amsterdam 390 leeningen 11,860,192.50 Rotterdam 63 - 1,370,750.— Den Haag 32 - 901,775.— In N.-Holland (behalve A’dam) 20 - 513,160.— n Z.-Holland (beh. R’dam en Den Haag) 2 - 36,350.— Utrecht 44 - 775,905.— Friesland 243 - 1,038,495.86 Groningen 492 - - 4,345,290.— 1 Overijsel 56 - 400,525.— Drente 13 - 171,525.— Gelderland 16 - 158,500.— Noord-Brabant 6 - 82,800.— Samen 1377 /21,655,268.36 wwwwwmwwwi f 21,655,268.36 f 19,668,846.30 f 21,655,268.36 f 1,658,425.- f 3,159,722.50 i i

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1908 | | pagina 7