N.B. Art. 8 der statuten luidt: Ieder houder van een niet volgefourneerd aandeel is verplicht, bij verandering van zijn woonplaats of domicilie, hiervan kennis te geven ten kantore der Bank. LIJST VAN AANDEELHOUDERS NAMEN. BEROEP. WOONPLAATS. F. M. Albarda Mr. J. Albarda J. H. Albarda N. T. Albarda Jonkvr. C. de Wendt Alberda van Ekenstein Mevr. de wed. Mr. A. J. Andreae geb. Huber H. Beucker Andreae Mr. A. D. H. Fockema Andreae Mr. J. P. Fockema Andreae J. P. Backx Mevr. A. Bakker geb. Pennink W. G. van den Berg Mevr. de wed. Mr. G. W. Wijckerheld Bisdom geb. Huguenin Dr. G. G. J. Bleeker Mevr. A. Bleeker geb. Vegelin van Claerbergen H. T. de Boer J. W. Bolt Dr. M. Bolt Mr. A- C. Bondam E. Boonen Ezn Mevr. de wed. W. Bos geb. Krijthe H. A. Bos W. Bos K. C. Brok R. J. Brongers H. Reeling Brouwer Dr. N. Reeling Brouwer Mr. P. B. J. Reeling Brouwer Mevr. N. Reeling Brouwer geb. Dorhout Mees Mevr. F. van der Warf geb. van Bruggen Burgemeester Zuidlaren. Griffier v. h. Kantongerecht Apeldoorn. Ingenieur Amsterdam. Dir. alg. Friesche Hyp.bank Leeuwarden. z. b. Groningen. Nijmegen. Dir. alg. Friesche levensv.mij Leeuwarden. Rechter Alkmaar. Advocaat Utrecht. Notaris Wieringerwaard. z. b. Sappemeer. Arts Groningen. z. b. Haren. Predikant Ouderkerk. z. b. Tjamsweer. Notaris E zin ge. Arts Groningen. Rijks-Archivaris Arnhem. z. b. Brussel. Groningen. Rentenier Noordbroek. Wethouder Groningen. z. b. Velseroord. Fabrikant Groningen. Gemeente-ontvanger Harlingen. z. b. ’s Gravenhage. Dir. Fr.-Gron. Hyp.Bank Groningen. z. b. op 31 December 1908.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1908 | | pagina 15