WINST- EN VERLIESREKENING. BALANS OP 31 DECEMBER 1908. f 826,855 14 Interest van Hypotheken f 925,441 01 29,275 28 Rente van hét Belegd Aandeelenkapitaal 14,357 865 635 Provisie 35,210 15 418 70 T Overschrijving van Aandeelen 190 1,424 795 Rente 1,759 66 500 Exploitatie Kantoorgebouw Amsterdam 531 865 2,000 950 50 f 17,337 01 f 98,094 125 f 977,490 55 f 977,490 55 Rente van Pandbrieven Onkosten Zegelkosten Taxatiekosten Advertentiekosten Afschrijving Kantoorgebouw Groningen Afschrijving Kantoorgebouw Amsterdam Ingekochte Onderpanden Koersverschil op Pandbrieven Balans Aandeelhouders (nog te storten) Kantoorgebouw te Groningen afgeschreven Kantoorgebouw te Amsterdam afgeschreven Kas en Kassier Hypothecaire Leeningen Ingekochte Onderpanden Interest te vorderen op hypothecaire leeningen: a. Rentende MeiNov. over de maanden Nov. en Dec. b. Rentende Jan.Juli verschenen 2 Januari 1909. c. Onbetaald (verschenen 1 November 1908) Effecten Effecten van de Reserves Loopende rente op de Effecten Debiteuren Exploitatie Kantoorgebouw te Amsterdam Meubelen f 1,600,000 f 25,750 - 1,750 - 24,000 f 134,568 05 - 18,568 05 - 116,000 -| - 21,975 29 21,655,268 36 - 169,170 675 j f 122,306 67 78,602 685 - 458 44 - 201,367 795 - 329,731 75 439,383 12 3,878 42 9,544 405 - 1,391 1 67 f 24,571,712 485 Aandeelenkapitaal f 2,000,000 Reserve f 294,580 02 Extra Reserve 137,244 685 Reserve voor Koersverschillen 8,045 25 439,869 955 Dividend 672 4 o/0 Pandbrieven in Omloop. 19,550,000. in Portefeuille- 402,400. f 19,147,600 31/2 Pandbrieven in Omloop - 2,287,200 - 21,434,800 (in Portefeuille geene) Te betalen coupons 432,681 50 Crediteuren 48,713 925 Ingehouden op hypotheken 114,800 Onkosten, nog te betalen 710 48 Advertentiekosten, nog te betalen 738 Provisie 632 50 Winst en Verliesrekening 98,094 125 f 24,571,712 485 Namens de Commissarissen: De Directie: J. H. A. A. KALFF. F. I. DE GREVE. Mr. R. P. DORHOUT MEES. Mr. P. B. J. REELING BROUWER. Debet. Credit. T V Debet. Credit. - - - - -

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1908 | | pagina 12