FRIESCH-GKONINGSCHE HYPOTHEEKBANK VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1905, GEVESTIGD TE GRONINGEN. COMMISSARISSEN IN DE ALGEMEENS VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS gehouden te GRONINGEN den 17 Maart 1906. UITGEBRACHT DOOR

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1905 | | pagina 1