3 Deze t 400.000 zijn belegd in 30 Certificaten 2i/2% N. W. Schuld. 24 Obligatiën 3o/0 N. W. Schuld. 31/2 0/0 provincie Zeeland Mfc Zuid-Holland 15 1 1 45 27 19 3 6 31 103 2 34 2 13 16 24 14 416 Obligatiën 3V2°/o 3% Balanswaarde Arnhem Delft ’s-Gravenhage Groningen Haarlem Leeuwarden Rotterdam Utrecht Zwolle nominaal 30,000.— - 24,000. - 15,000,— - 45,400.— - 27,000.— - 19,000.- - 3,000.— - 31,000.— - 6,000.- - 103,000.- - 34,000.— - 13,000. - - 16,000.— I - 24,000.- - 14,000.- nominaal f 416,400.— 399,877.378 65 Obligatiën 3 0/0 De reserve is extra gecrediteerd met f 81,129.25, zijnde het agio bij de uitgifte der 3® Serie aandeelen gemaakt, onder aftrek alleen van de onkosten dezer emissie. Wanneer ons voorstel tot verdeeling van de winst over 1904 Uwe goedkeuring wegdraagt zullen reserve en extra reserve samen bedragen f 336,640.83. Het thans gereserveerde bedrag ad f 310,751.96 is belegd in. N. W. Schuldnominaal f 65,000.— - 6,000.— - 1,000 p - 3,000.— I - 35,000.— - 102,000.— 1 - 78,000.— - 16,000.— - 5,000 I - 6,000.— - 3,000.— 6 1 3,0/0 Dordrecht 3 31/2% Enschedé 35 ’s Gravenhage 102 3V2°/o Groningen 78 Haarlem 16 Rotterdam 5 P 6 3i/a-o/o Utrecht 3 Zwolle 320 Obligatiën Balanswaarde nominaal f 320,000. .f 310,428.75 21/2% gemeente Amsterdam 3 0/o 6 31/2% 31/2% 31/2 °/o 3% 31/2 o 31/2% 31/2 3 0/o 31/2% 31/2 °/o der Mpij tot Expl. van Staatsspoorwegen - 1,000.— - 1,000.- - 6,000. - 2,000.- - 2,000.— 31/2 0/0 gemeente Arnhem 31/2 °/o 31/2 °/o 30/0 31/2 31/2 °/o

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1904 | | pagina 5