COMMISSARISSEN: Jhr. Mr. O. Q. VAN SWINDEREN, President van de Arrondissements Rechtbankte Groningen. P. J. VOS, Gemeente-ontvanger te Groningen. Mr. J. A. TELLEGEN, Kantonrechter te Groningen, Lid van de Provinciale Staten en van den Raad der gemeente Groningen. J. SCHILTHUIS U.G.zn. oud-Lid van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, te Ede. Mr. I. A. VAN ROUEN, Burgemeester der gemeente Zwolle. G. VAN LANSCHOT Junior, Kassier te ’s Hertogenbosch. I. VRIESENDORP I.zn. Agent der Nederlandsche Handelmaatschappij en Assura deur, te Dordrecht. Jhr. Mr. W. C. G. VAN EIJSINGA, Voorzitter van de Friesche Maatschappij van Landbouw, te Leeuwarden. J. H. A. A. KALFF, Directeur der export-maatschappij voorheen B. van Leeuwen Co. te Amsterdam, directeur der Amsterdam-Deli Compagnie, oud-directeur der Neder landsche Bankte Bloemendaal. DIRECTIE: Mr. P. B. J. REELING BROUWER. De drie eerstgenoemde Commissarissen vormen de Commissie van Toezicht. Mr. r. p. dorhout mees.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1904 | | pagina 3