FRIESCH-GROMGSCHE HYPOTH EEKBAN K VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1904, COMMISSARISSEN IN DE ALGEMEENS VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEVESTIGD TE GRONINGEN. UITGEBRACHT DOOR gehouden te GRONINGEN den 18 Maart 1905.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1904 | | pagina 1