LIJST VAN AANDEELHOUDERS n op 31 December 190-4. NAMEN. BEROEP. WOONPLAATS. N. T. Albarda Dir. der algem. Friesche Hyp.Bank Leeuwarden. H. Beucker Andreae Dir. alg. Friesche levensv.mij Mr. S. J. Fockema Andreae. Hoogleeraar Leiden. Mevr. de wed. Mr. A. J. Andreae geb. Huber z. b. Groningen. Jonkvr. C. de Wendt Alberda van Ekenstein z. b. Mr. J. Albarda Griffier v. h. kantongerecht Apeldoorn. J. H. Albarda Ingenieur Amsterdam. F. M. Albarda Burgemeester Ten Boer. W. G. van den Berg Arts Groningen. Dr. M. Bolt Arts H. A. Bos Rentenier Noordbroek. H. Reeling Brouwer Gemeente-ontvanger Harlingen. Mr. P. B. J. Reeling Brouwer Mevr. Mr. P. B. J. Reeling Brouwer Dir. Fr. Gron. Hyp.bank Groningen. Dorhout Mees z. b. Dr. N. Reeling Brouwer Lid van het college van Gedeputeerde Staten Leeuwarden. L. Bulthuis z. b. Groningen. L. Bulthuis Czn Wijnhandelaar Firma Buisman Gratama Co Kassiers Zwolle. Mevr. F. van der Warfvan Bruggen. z. b. Groningen. Mevr. de wed. A. BakkerRomkes z. b. Sappemeer. Mevr. de wed. G. BosKrijthe z. b. Groningen. J. P. Backx Notaris Wieringerwaard. E. Boonen Rzn vice-Consul van Groot Brit- tannie en Ierland Dordrecht. R. J. Brongers Fabrikant Groningen. W. Bos Mevr. Dr. G. G. J. BleekerA. Vegelin van Wethouder i Claerbergen z. b. Ouderkerk. Mej. M. Buma Mevr. de wed. Mr. G. W. Wijckerheld z. b. ’s Gravenhage. BisdomA. H. Huguenin z. b. Haren.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1904 | | pagina 10