HYPOTH EEKBAN K VERSLAG FRIESCH-GRONINGSGHE OVER HET BOEKJAAR 1898, GEVESTIGD TE GRONINGEN. COMMISSARISSEN IN DE ALGEMEENS VERGADERING VAN AANDEELHOÜDERS gehouden te GRONINGEN den 11 Maart 1899. UITGEBRACHT DOOR

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1898 | | pagina 1