FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK YEESLAG OVER HET BOEKJAAR 1897, GEVESTIGD TE GRONINGEN. COMMISSARISSEN IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS gehouden te GRONINGEN den 26 Maart 1898. UITGEBRACHT DOOR

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1897 | | pagina 1