2005 2004 De voorziening voor oninbaarheid betreft: - Particuliere kredieten - Zakelijke kredieten - Portefeuillevoorziening De kredieten met waardevermindering zijn als volgt opgebouwd: - Kredieten met waardevermindering, bruto - Zekerheden - Kredieten met waardevermindering, netto - Voorziening voor oninbaarheid Het bedrag aan de non-performing kredieten (dit zijn kredieten waarvoor geen rente meer wordt verantwoord) bedraagt 49.2 miljoen (2004: 76,5 miljoen). Het deel van de voorziening voor oninbaarheid dat betrekking heeft op de non-performing loans is 37,1 miljoen (2004: 46,6 miljoen). 4. Overige financiële activa Hieronder zijn opgenomen de handels- en beleggingsportefeuilles rentedragende en niet rente dragende waardepapieren (zoals aandelen en participaties) en derivaten m^t een positieve reële waarde. 7.212 6.596 84.561 81.047 8.256 17.327 230.756 220.229 129.308 113.916 101.448 106.313 91.773 87.643 9.675 18.670 Deze post bestaat uit: Beurs genoteerd Obligaties held for trade Aandelen held for trade 2.238 Obligaties available for sale prefs 444.558 Aandelen available for sale 32.269 Participaties available for sale 19.580 Derivaten - 498.645 Niet genoteerd Totaal 2005 Beurs genoteerd Niet genoteerd Totaal 2004 - 2.238 1.839 1.839 463.091 907.649 593.978 469.618 1.063.596 14.179 46.448 28.442 10.880 39.322 85.602 105.182 14.421 74.136 88.557 30.920 30.920 - 4.472 4.472 593.792 1.092.437 638.680 559.106 1.197.786 De uitsplitsing van de overige financiële activa naar eminent is als volgt: - Overheden - Particuliere sector 2005 2004 586.214 743.156 506.223 454.630 FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 98