H 1 1 1 Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen over 2005 (x 1.000) Aandelen kapitaal Agio reserve Perpetual Capital Securities Herwaar- derings- reserve Wettelijke reserves Overige reserves Resultaat boekjaar Kapitaal en reserves Belang van derden Eigen vermogen Stand per 31 december 2003 16.858 76.319 6.882 70.993 336.200 52.866 560.118 560.118 - IFRS-mutaties i januari 2004’ -6.882 - -29.853 -36.735 8.531 -28.204 Stand per 1 januari 2004 16.858 76.319 - - 70.993 306.347 52.866 523.383 8.531 531.914 Mutaties 2004: - Uitgifte aandelen - - - - - - - - - Uitgifte perpetual 125.000 - - - 125.000 - 125.000 - Winstverdeling vorig boekjaar - - - 15.019 33.013 -48.032 - - - - Resultaat boekjaar - - - - - 71.261 71.261 - 71.261 - Dividend - 1 - - -39.834 -39.834 - -39.834 - Herwaardering deelnemingen - 179 - - - 179 - 179 - Herwaardering participaties - - 18.075 - - - 18.075 - 18.075 - Herwaardering aandelen - - 318 - - - 318 318 - Herwaardering obligaties - - - ■- - - - Consolidaties -1.056 - -1.056 9.883 8.827 Stand per 31 december 2004 16.858 76.319 125.000 18.572 86.012 338.304 36.261 697.326 18.414 715.740 - IFRS-mutaties 1 januari 20051 - 14.017 - -8.318 - 5.699 - 5.699 Stand per 1 januari 2005 16.858 76.319 125.000 32.589 86.012 329.986 36.261 703.025 18.414 721.439 Mutaties 2005: - Uitgifte aandelen - - - - - - - Uitgifte perpetual - - - - - - - Winstverdeling vorig boekjaar - 13.345 19.565 -32.910 - - Resultaat boekjaar - - - 76.725 76.725 - 76.725 - Dividend - 1 - -7.865 -7.865 - -7.865 - Herwaardering deelnemingen - 1 13.867 - - - 13.867 - 13.867 - Herwaardering participaties - - - 14.116 - - - 14.116 - 14.116 - Herwaardering aandelen - - - 6.802 - - - 6.802 - 6.802 - Herwaardering obligaties - - - -6.652 - - -6.652 - -6.652 - Consolidaties - - - - - - 1.373 1.373 Stand per 31 december 2005 16.858 76.319 125.000 60.722 99.357 349.551 72.211 800.018 19.787 819.805 1 voor een nadere toelichting op de IFRS-mutaties wordt verwezen naar pagina 55 tot en met 60, Toelichting eerste toepassing International Financial Reporting Standards 21 JAARREKENING

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 89