(xCl.OOo) PASSIVA Toelichting 2005 2004 Bankiers Toevertrouwde middelen Schuldbewijzen Financiële verplichtingen Overige schulden Overlopende passiva Voorzieningen Achtergestelde schulden Kapitaal en reserves toekomend aan aandeelhouders Belang van derden Eigen vermogen Totaal passiva 14 336.226 382.715 15 5.079.593 4.931.325 16 2.209.575 2.245.598 17 62.010 4.472 18 90.632 71.079 19 115.227 140.270 20 46.365 41.189 21 334.219 280.884 8.273.847 8.097.532 800.018 697.326 19.787 18.414 22 819.805 715.740 9.093.652 8.813.272 19 JAARREKENING

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 87