vereiste van 8%, en lag daarmee nog iets hoger dan in 2004, toen de uitkomst 12,9% bedroeg. Verwachting 2006 De markten waarop de bank haar activiteiten ontplooit zullen naar verwachting in 2006 onveranderd competitief zijn. Verder investeert de bank significant in het kwalitatief verbeteren van de dienstverlening en het verhogen van de operationele efficiency, waarmee in 2006 en 2007 hoge kosten gemoeid zullen zijn. Bovendien voorziet de bank niet opnieuw bijzondere verkoopresultaten in het participatiebedrijf. Anderzijds voorziet de bank een verdere groei van haar activiteiten. Op grond daar van, en onvoorziene omstandigheden daargelaten, acht de bank in 2006 een evenaring van de in 2005 gerealiseerde nettowinst beschikbaar voor aandeelhouders ambitieus maar haalbaar. Leeuwarden, 29 maart 2006 Raad van Bestuur: drs. W.F.C. Cramer, voorzitter T. Branbergen A. Vlaskamp RAAD VAN BESTUUR

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 83