Verslag van de Raad van Bestuur Algemeen De bank is tevreden met de uitkomsten van de groep. Het aan tal nieuwe klanten, zowel particulier als zakelijk, steeg opnieuw flink, terwijl de nettowinst in lijn met de in december 2005 positief bijgestelde verwachtingen, die van 2004 overtrof en het eigen vermogen een belangrijke toename liet zien. Alle onderdelen van de groep hebben aan de groei bijgedragen. Bij de bank werd de groei vooral zichtbaar in de hoge afzet van nieuwe hypotheken en verzekeringen bij particulieren, terwijl in het zakelijk bedrijf, ondanks de nog steeds aarzelende econo mie, een duidelijk herstel in de vraag naar kredieten optrad en kon worden volstaan met per saldo lagere debiteuren voorzieningen. Een aantal bijzondere posten had weliswaar nadelige invloed op de netto uitkomsten van de bank, maar deze werden meer dan gecompenseerd door de uitstekende resultaten van het participatiebedrijf. Hier werd naast prima operationele resultaten een substantieel verkoopresultaat gerealiseerd. Voeg daarbij de sterke ontwikkeling van de resultaten van de door de bank gehouden bancaire belangen en het winstbeeld is compleet. De ontwikkelingen in de bankensector volgen elkaar in snel tempo op en de markt is zeer competitief, met als gevolg dat de marges onder voortdurende druk staan. Voor de bank was dat mede aanleiding om in 2005 haar strategische positie tegen het licht te houden en naar aanleiding van de uitkomsten een actie plan op te stellen, dat de onder de titel 'Operatie Overstag' ten uitvoer zal worden gebracht. Ondanks de uitstekende ontwikkeling van de nettowinst en het eigen vermogen van de groep in de afgelopen jaren, zullen de inspanningen bij de bank de komende jaren gericht zijn op een verdere verbetering van de klanttevredenheid en de verhoging van de interne efficiency. Deze zullen in 2006 en 2007 leiden tot transitiekosten. Doel stelling is de huidige marktpositie te versterken en het rende ment van het bankbedrijf op te voeren. In de komende twee jaar wordt hiertoe een uitgebreid programma ten uitvoer gebracht, dat naar verwachting onder meer zal leiden tot een toename van het aantal kantoren buiten Friesland. De voor gestane aanpassingen zullen de bank in de markt een sterkere positionering gaan opleveren, waardoor een goede basis wordt gelegd voor de verdere uitbouw van het bedrijf. Ontwikkeling Bankbedrijf Particulier bedrijf Op de hypothekenmarkt wist Friesland Bank ondanks de toe genomen concurrentie wederom aan de hoge verwachtingen te voldoen. Met een bruto afzet van bijna 1,0 miljard aan hypotheken werd het hoge niveau van 2004 geëvenaard. Ook werd het rentebeleid aan de marktomstandigheden aangepast om nog verder aan concurrentiekracht te winnen. De particu liere portefeuille kredieten is in 2005 met netto 0,4 miljard gegroeid tot 4,2 miljard. Friesland Bank heeft in het najaar van 2005 Internetbankieren succesvol geïntroduceerd. In eerste instantie werden de onder delen betalen en sparen operationeel, in 2006 zal verdere ver breding van de dienstverlening volgen. In 1,5 maand tijd mocht de bank 10.000 gebruikers registreren. In de eerste maanden van 2006 is dit aantal inmiddels fors gegroeid. Naast bestaande klanten is het verheugend te constateren dat vooral nieuwe klanten onder de gebruikers mogen worden verwelkomd. Het spaarvolume kende na een onstuimige groei in 2004 een jaar van consolidatie, dit mede naar aanleiding van de verruim de deblokkeringen van spaarloontegoeden. De consument is in de afgelopen jaren fors meer gaan sparen, waarbij vooral vraag is naar hoogrentende spaarrekeningen. De eind 2005 geïntro duceerde internetspaarrekening zal aan de groei van het spaar volume in de komende jaren een bijdrage gaan leveren. In 2005 heeft de verkoop van particuliere verzekeringen zich verder ontwikkeld. Het jaar 2005 pakte voor het effectenbedrijf duidelijk gunstig uit. Gesteund door een internationaal positieve beurs ontwikkeling steeg het vermogen onder advies met 20% tot 932 miljoen en steeg het aantal relaties met een belegd vermogen o,i miljoen met 16%. Daarnaast was er de succes volle introductie van volledig online en laagdrempelig vermogensbeheer onder de naam Vermogenseffect. Met een viertal beleggingsteams voor grotere adviesklanten, Kempen Co als vermogensbeheer partner, een tradingdesk voor de actieve of speculatief ingestelde belegger en een beurs- orderlijn voor de belegger zonder adviesbehoefte heeft FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 78