1 Ontwikkeling balans Overige activa m Overige financiële activa en deelnemingen Kredieten aan de private sector 2001 2002 2003 2004 2005 Ontwikkeling ratio's - BIS-ratio totaal vermogen (linker as) - Rendement eigen vermogen .(linker as) Efficiency-ratio (rechter as) KERNCIJFERS

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 77