Kerncijfers Kerncijfers1 (x mln) Balansgegevens Balanstotaal Kredieten Spaargelden Overige toevertrouwde middelen Schuldbewijzen Eigen vermogen Aansprakelijk vermogen BIS-ratio (kernvermogen in BIS-ratio (totaal vermogen in (x mln) Resultaatgegevens Operationele inkomsten Operationele bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Waardeveranderingen Operationeel resultaat Nettowinst2 exclusief buitengewoon resultaat Nettowinst2 inclusief buitengewoon resultaat Efficiency-ratio (in Rendement eigen vermogen3, exclusief buitengewoon resultaat (in Rendement eigen vermogen3, inclusief buitengewoon resultaat (in (x Gegevens per aandeel Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Winst per aandeel (exclusief buitengewoon resultaat) Intrinsieke waarde per aandeel (exclusief perpetual) 2005 2004 2003 2002 2001 9.093,7 8.813,3 7.725,8 6.971,4 6.242,0 7.028,4 6.454,2 5.526,5 5.056,1 4.460,9 1.979,3 1.997,1 1.700,4 1.657,0 1.518,0 3.100,3 2.934,2 2.817,2 3.080,1 3.009,3 2.209,6 2.245,6 1.805,1 859,5 288,0 819,8 715,7 560,1 489,2 448,0 1.154,0 996,6 858,6 742,0 695,5 13,4 12,9 12,0 12,5 11,9 13,4 12,9 12,4 12,1 12,6 354,2 281,9 168,2 182,4 160,0 191,3 164,8 106,9 106,9 97,8 162,9 117,1 61,3 75,5 62,2 66,5 28,1 17,5 35,0 17,0 96,4 89,0 43,8 40,5 45,2 76,7 71,3 52,9 48,0 44,3 76,7 71,3 52,9 48,0 101,0 54,0 58,5 63,6 58,6 61,1 11,5 12,8 10,1 10,2 10,9 11,5 12,8 10,1 10,2 24,9 37.463 37.463 37.463 37.463 37.463 2.047 1.903 1.411 1.281 1.183 18.546 15.768 14.951 13.058 11.959 12004 en 2005 op basis van IFRS, 2001 tot en met 2003 op basis van Dutch GAAP 2 betreft nettowinst beschikbaar voor aandeelhouders 3 rendement eigen vermogen 2004 en 2005 inclusief belang van derden FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 76