Ziekteverzuim 2005 mannen vrouwen totaal vrouwen totaal ind.verlof* ind.verlof* exd.verlof* exd.verlof* aantal ziektedagen 3352 6228 9580 3966 7318 aantal ziektegevallen 638 641 1279 597 1235 gemiddelde ziekteduur 5,25 9,72 7,49 6,64 5,93 verzuimpercentage 2,32 7,43 4,19 4,73 3,20 zwangerschaps- en bevallingsverlof Kengetallen personeelsbestand 200$ Gern, arbeidsduur Gern, arbeidsduur Gern, arbeidsduur per week mannen per week vrouwen per week totaal 35,7 28 32,4 FTE's mannen FTE's vrouwen FTE's totaal 569 329,4 898,4 Gern, leeftijd mannen Gern, leeftijd vrouwen Gern, leeftijd totaal 41 36,6 39,1 Gern, aantal dienstjaren Gern, aantal dienstjaren Gern, aantal dienstjaren mannen vrouwen totaal 12,4 10,2 11,5 Man/vrouw Bepaalde tijd/onbepaalde tijd Percentage ratio ratio 40 uur p.w. 58/42 8/92 5% 55 KERNCIJFERS HRM

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 59