Indeling in functiegroepen per 31 december 2005 mannen Functiegroep aantal <K> i t/m 3 14 2,4 4 t/m 6 161 28,1 7 t/m 9 275 48,0 io t/m 12 92 16,1 13 en hoger 22 3,8 Niet vallend onder functiewaardering 9 1,60 vrouwen totaal aantal aantal <H> 49 11,6 63 6,3 291 68,8 452 45,4 71 16,8 346 34,7 10 2,3 102 10,3 2 0,5 24 2,4 0 0,0 9 0,9 Totaal 573 100,0 423 100,0 996 100,0 Medewerk(st)ers in deeltijd pi er 31 december 2005 mannen vrouwen totaal Uren per week aantal aantal aantal <K> 1-14 uur 0 0,00 3 0,71 3 0,30 15 -19 uur 0 0,00 41 9,69 41 4,12 20 - 24 uur 5 0,87 150 35,46 155 15,56 25 - 29 uur 0 0,00 19 4,49 19 1,91 30 - 35 uur 16 2,79 56 13,24 72 7,23 Totaal 21 3,66 269 63,59 290 29,12 In- en uitstroom 2005 mannen Leeftijd in dienst uit dienst tot 20 jaar 0 0 0 20 - 30 jaar 33 6 27 30 - 40 jaar 25 16 9 40 jaar en ouder 14 22 -8 72 44 28 vrouwen totaal in dienst uit dienst /- in dienst uit dienst 0 0 0 0 0 0 23 6 17 56 12 44 16 11 5 41 27 14 4 7 -3 18 29 -11 43 24 19 115 68 47 54 FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 58