Kerncijfers HRM Leeftijdsopbouw per 31 december 2005 mannen vrouwen totaal leeftijd aantal <M> aantal <M> aantal t/m 19 jaar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20-24 jaar 16 2,8 15 3,5 31 3,1 25-29 jaar 55 9,6 57 13,5 112 11,2 30-34 jaar 92 16,1 121 28,6 213 21,4 35-39 jaar 98 17,1 96 22,7 194 19,5 40-44 jaar 82 14,3 58 13,7 140 14,2 45-49 jaar 84 14,7 38 9,0 122 12,2 50-54 jaar 82 14,3 24 5,7 106 10,6 55-59 jaar 58 10,1 12 2,8 70 7,0 60 jaar en ouder 6 1,0 2 0,5 8 0,8 573 100 423 100 996 100 Verhouding man/vrouw Jaarultimo mannen vrouwen totaal 2000 547 447 994 2001 573 456 1029 2002 618 454 1072 2003 581 441 1022 2004 547 404 951 2005 573 423 996 Opbouw dienstjaren per 31 december 2005 mannen vrouwen totaal dienstjaren aantal aantal <M> aantal <M> 1jaar 72 12,6 41 9,7 113 11,3 van 1 tot 2 jaar 21 3,7 19 4,5 40 4,0 van 2 tot 5 jaar 102 17,8 57 13,5 159 16,0 van 5 tot 10 jaar 144 25,1 127 30,0 271 27,2 van 10 tot 20 jaar 71 12,4 120 28,4 191 19,2 20 jaar en meer 163 28,4 59 13,9 222 22,3 573 100,0 423 100,0 996 100,0 53

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 57