Friesland Bank houdt belangen in Van Lanschot NV (28%), Kas Bank NV (6<m>, in 2006 verkocht), Triodos Bank NV (6<*>) en Kempen Co NV (20%). De resultaten van genoemde banken ont wikkelden zich uitstekend. Mede als gevolg van gestegen koersen bij Van Lanschot en overige waardevermeerderingen is een posi tief reële waarde verschil ontstaan dat aan het eind van 2005 294 miljoen bedroeg. In 2004 was dat nog 177 miljoen. Bron: Financieel Jaarverslag 2005 Friesland Bank.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 54