persoonlijke gesprek. Een financieel adviseur hoeft niet alles te weten, maar moet wel de bereidheid tonen zich in klanten te verdiepen en aanvullende expertise te mobiliseren. De contacten moeten goed, eerlijk en consistent zijn. Dat vind ik tot nu toe bij Friesland Bank.” De juiste snaar Vanuit zijn brede ervaring als adviseur bij uiteenlopende veranderingsprocessen, acht de heer Popma het verstandig en moedig dat Friesland Bank zich op dit moment zo helder uit spreekt over de te volgen route en daar ook organisatorische consequenties aan verbindt. Ondernemen wordt gedicteerd door de slinger van de klok, stelt hij vast. Organisaties moeten naar zijn idee de flexibiliteit hebben om hun doen en laten geregeld tegen het licht te houden. Vraagt de diagnose om verandering, dan is het de kunst om bij iedereen de juiste snaar te raken. “Mensen veranderen alleen als ze dat met overtuiging willen. Voor een bankorganisatie is die slag van vitaal belang. Flet is ‘peoples business’, zeker in de koers die Friesland Bank vaart. Die koers spreekt me aan. Friezen zijn gevoelig voor de vertrouwdheid binnen een relatie. Daarom is het goed dat Friesland Bank binnen haar eigen provincie zichtbaar aanwezig blijft. Dat private banking daarbij een speerpunt is, acht ik van zelfsprekend. In private banking draait alles om aandacht. Juist een bank als Friesland Bank kan zich daarin onderscheiden. De ambitie om de vlag ook buiten de provinciegrenzen te planten, vind ik schitterend en realistisch. Kijk maar eens naar de succes sen van het investeringsbedrijf. Overigens ben ik van mening dat Friesland Bank op de ‘uitmarkt’ echt in alle opzichten exclusief moet durven zijn. Niet overél willen gaan zitten en niet te groot willen worden. Selectief durven zijn. Dat is in mijn optiek de succesfactor in een markt waarin de meeste producten en diensten een grote mate van gelijkenis vertonen.” Foutloos en volgens afspraak De heer Popma beschouwt zichzelf als ‘niet de gemakkelijkste klant’. Hij zegt: “Is de persoonlijke relatie goed, dan accepteer je vanzelf wat meer van elkaar, maar van slordigheid of gebrek aan aandacht word ik kregelig. De inzet moet zijn dat er fout loos en volgens afspraak wordt gewerkt. Krijg ik de toezegging dat ik binnen een bepaalde termijn wordt teruggebeld, dan verwacht ik dat men zich aan die belofte houdt. Ik blijf graag op de hoogte van productontwikkelingen, maar word wat kop schuw als nieuwe waar al te opdringerig wordt aangeboden. Ik ervaar bij Friesland Bank een aangename balans in commercie en relatiemarketing. Bij private banking doet de bank zaken met het geld van haar cliënten. De invalshoek moet dus altijd zijn: wat bewéégt die cliënt? Er moet een zekere gretigheid bestaan om daar achter te komen, desnoods tijdens een goede partij golf.” De algemene conclusie van mr. ir. Popma is dat hij zich thuis voelt bij Friesland Bank en alle vertrouwen heeft in de wijze waarop de bank zijn financiële belangen behartigt. Dat geeft een ‘comfortabel gevoel' nu hij een fase heeft bereikt waarin het privé-leven voorrang geniet boven de zaken. “Het is goed te weten datje bankiert bij een laagdrempelige organisatie die jou met naam en toenaam kent en tijd uittrekt om de zaken geregeld door te nemen. Na de ervaringen met mijn vroegere huisbankier, is het een verademing om vast te kunnen stellen dat er nog bankmensen bestaan, die zich wél met hart en ziel voor je willen inzetten. Voor zover ik heb kunnen waarnemen, vind ik dat Friesland Bank bevoorrecht is met de integriteit van de mensen die als echte vaandeldragers het gezicht van de bank voor het voetlicht brengen.” INTERVIEW

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 49