Bedrijfsadviseur mr. ir. J.H.M. Popma, kritisch en gevoelig voor relatieonderhoud Biedt de markt van financiële dienstverlening plaats voor eigenzinnige keuzes? Bedrijfsadviseur mr. ir. J.H.M. Popma vindt van wel. Hij koos bewust voor Friesland Bank Private Banking, nadat hij een vergelijking maakte met zijn toenmalige huisbankier. Hij zegt over zijn keuze: “Een bank is een verzameling mensen die met jou een gezamenlijk doel nastreven. Daar ga je een relatie mee aan. Dus is het van vitaal belang datje ervaart dat men iets voor je wil betekenen.” Als veelzijdig ondernemer is de heer Popma (58) een pleit bezorger van verandering. Zijn eigen levensloop getuigt daar van. Aan de RUG in Groningen studeerde hij chemische technologieën bedrijfseconomie. Nog maar enkele jaren gele den behaalde hij zijn graad in Nederlands recht en Belasting recht. “Een kwestie van blijven investeren in jezelf’, zegt hij laconiek. Na een bliksemcarrière bij Wessanen, zette Popma rond zijn 40ste een eigen adviesbureau op. In de topperiode waren er via Popma Partners in Heerenveen meer dan 15 consultants actief in de sfeer van herstructureringen, over names en interim-management. In 1997 deed de directeur/ eigenaar een stapje terug. Hij ging terug naar de studiebanken en bleef twee dagen per week beschikbaar als adviseur. Daarna kwam Friesland Bank op zijn pad. De uitgangspunten voor verantwoord beheer van zijn vermogen spraken hem voldoende aan om van bankrelatie te veranderen. “Rendementsvooruitzichten hebben daarin nauwelijks een rol gespeeld. Er zijn wellicht banken die een paar tienden van procenten meer realiseren, maar dat kan morgen anders zijn. Voor mij geeft de langere termijn de doorslag. Ik ben gevoelig voor relatieonderhoud, voor de intentie om samen te bekijken wat je samen wilt bereiken. Ik stel prijs op overleg op basis van gelijkwaardigheid. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het 44 FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 48