Commissaris mr. Leonor Lindner wil met Friesland Bank stap naar de toekomst maken Het is momenteel een dynamische periode voor Friesland Bank. De bank is op alle fronten volop in beweging. Daarom is het een uitdaging juist nu toezicht te mogen houden en zo mede aan het roer te mogen staan van deze organisatie. Dat is de mening van mevrouw Leonor Lindner, sinds oktober 2005 lid van de Raad van Commissarissen van Friesland Bank. “Het is een geweldig moment deze fase van het bedrijf mee te maken en mee te helpen er sturing aan te geven.” Met de aanstelling van mevrouw Lindner (61) als lid van de Raad van Commissarissen, heeft Friesland Bank een kundig toezicht houder binnengehaald. Mevrouw Lindner is concernstaf- directeur Algemene Zaken bij Friesland Foods in Meppel. Deze functie bij het internationaal zuivelconcern bekleedt ze al ruim 20 jaar. “De reden waarom ik gevraagd ben commissaris te wor den, heeft te maken met het feit dat ik in het geschetste profiel paste. Ik ben aangesproken op de kwaliteiten die ik in huis heb. Men wilde iemand met een juridische en ondernemings rechtelijke achtergrond, die bovendien thuis was in corporate governance. En misschien waren ze ook wel op zoek naar een vrouw. Gelukkig maar, want dat is goed voor de diversiteit”, zegt mevrouw Lindner, die in de Raad zes mannelijke collega’s heeft. De beweegredenen om de functie van commissaris te aan vaarden, komen voort uit persoonlijke motieven. Ten eerste is mevrouw Lindner een bankiersdochter, waardoor ze geraakt werd door het verzoek om voor een bank te kunnen werken. Maar het is vooral het eigenzinnige van Friesland Bank dat haar aanspreekt. “Ik woon al twintig jaar in Suwäld en heb aardig wortel geschoten in Friesland. Destijds heb ik bewust gekozen mijn bankzaken onder te brengen bij Friesland Bank. Ik heb een goede associatie met de bank”, aldus de trouwe klant. Mevrouw FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 46