optimaal bij gebaat zijn. Het fundament is in 2005 gelegd en het bestek is tot in de details ingevuld om in 2006 een inspirerend bouwwerk op te trekken, dat ondernemers wérkelijk ruimte biedt om te ondernemen. Dat wordt een bouwwerk met een gelaagde structuur die voorziet in analyse, advies, support, efficiënte toegang tot klantgerichte bancaire diensten als binnen- en buitenlands betalingsverkeer, valutabeheer en kredietverstrekking, maar zeker óók in beschikbaarstelling van risicodragend kapitaal. En daar komt Friesland Bank Investments in beeld, gezien de ervaring die wij daar de afgelopen jaren in hebben opgebouwd. Duurzaamheid en commitment Zowel binnen als buiten onze provincie valt Friesland Bank uit zonderlijk goed in de smaak bij zakelijke relaties die niet alleen hun bedrijfsfinanciën, maar ook hun privé-belangen aan ons toevertrouwen. Dat is een waardevolle uitgangspositie voor extra inspanningen die moeten resulteren in een meetbare toegevoegde waarde voor deze categorie klanten. Dat is een voorwaarde om de concurrentie blijvend in ons voordeel aan te gaan. De innovatieve koers van Friesland Bank, vastgesteld in 2005, geeft daar alle wenselijke aanknopingspunten voor. Door ons te positioneren als ondernemende bank die de menselijke maat hoog in het vaandel draagt, creëren we enorme kansen. In de dienstverlening van Friesland Bank staat de duurzaamheid van onze verbintenis met onze ‘adviesrelaties' centraal. We kiezen ‘bewust’ voor elkaar en nemen daarbij onze inspannings verplichting uitermate serieus. In alle natuurlijke fasen die een onderneming doormaakt, staan we naast de ondernemer. Als er kapitaal nodig is om door te groeien of een bedrijfsoverdrächt te realiseren, dan moeten we daarop anticiperen, ook door risicodragend kapitaal beschik baar te stellen. Om daar op verantwoorde en rendabele wijze in te voorzien, stellen wij onze kennis en ervaring beschikbaar en denken we mee over innovatieve serviceformules. Bovendien zal Friesland Bank Investments concreet nieuwe producten en diensten op het gebied van corporate financiering ontwikkelen en in de markt zetten. Naast alert en verantwoord beheer van onze portefeuille die wordt gekenmerkt door grotere participaties, keren we dus weer gedeeltelijk terug naar onze oorsprong: kleinere, risico dragende deelnemingen die onze relaties in staat stellen door te groeien naar de volgende ondernemingsfase. Als we dergelijke trajecten vanuit de verschillende disciplines die onze bank rijk is met succes weten te bewandelen, hebben we iets moois in handen waarmee we ons kunnen onderscheiden in de markt van financiële dienstverlening. mr. John Ritchi Directeur Friesland Bank Investments FRIESLAND BANK INVESTMENTS

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 45