‘De Telfort-transactie, afgerond in 2005, heeft voor ons bedrijf een zekere symbolische lading. Op het moment dat Friesland Bank Investments besloot te investeren in Telfort was de econo mie in mineurstemming. Het beursklimaat was uitgesproken grauw. Sectoren als ICT en mobiele telefonie leken tijdelijk tot taboe verklaard door investeringsmaatschappijen die de markt domineerden. Op het moment dat de deelname ons werd aange boden, waren we ons daar terdege van bewust. Echter, de onder- nemingsvisie was aansprekend en de managementstructuur gaf aanleiding tot vertrouwen. Het ‘klikte’ tussen ons en onze

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 42