toire, willen we onze klanten blijven boeien en verrassen. Willen we op onze thuismarkt groei realiseren, dan is het belangrijk dat klanten zich ook prijstechnisch comfortabel voelen bij Friesland Bank. Als nuchtere noorderlingen hebben we graag waar voor ons geld. Friesland Bank zal zich nooit of te nimmer profileren als prijsvechter, maar moet beslist wél concurrerend zijn. Een mooi voorbeeld is de hypotheekactie die Friesland Bank in 2005 heeft gevoerd, waarbij de nadruk is gelegd op de langlopende rentetarieven. Voor het eerst is dat breed uit gemeten, via billboarding en busreclame, een manier van adverteren die voor Friesland Bank grensverleggend was. De respons was uitstekend, zowel in commercieel opzicht als uit het oogpunt van waardering. We hebben mogen vaststellen dat ons vaste publiek er prijs op stelt als we een beetje rumoer veroorzaken. De tweede route die Friesland Bank volgt om door te groeien, is uitbreiding van activiteiten buiten het noorden. Daarbij is het vizier gericht op de zakelijke markt en op vermogende particu lieren. De bijzondere band, die bijna per definitie bestaat tussen een van oorsprong typisch Friese bankinstelling en haar Friese klanten, is in andere delen van Nederland niet kopieerbaar. Daar ontbreekt die unieke ‘bindende factor’ die zich beter laat beleven dan benoemen, maar die zich in ieder geval niet laat exporteren. Wat zich wel laat exporteren, is de wijze waarop Friesland Bank als financiële partner wenst op te trekken met haar zakelijke relaties en de daarbij passende particuliere klan ten. Het gezicht dat onze organisatie sinds een paar jaar via verschillende kantoren in Noord-Nederland laat zien, wordt betrouwbaar en sympathiek bevonden. Op dit moment zijn de betreffende kantoordirecteuren en hun teams daarin succes- bepalend. Zij fungeren als ambassadeurs van de culturele voet afdruk van Friesland Bank en na een pioniersfase geeft 2005 aan dat die voetafdruk ook op ‘vreemde bodem’ een spoor nalaat dat ondernemers en vermogende particulieren graag vol gen. In 2006 staan we voor een belangrijke professionalise- ringsslag. En juist daarbij zijn de consistente inzet van een merkcampagne, maar ook adequate sponsoring, relatie- marketing en een transparant persbeleid van vitaal belang. Hoog tijd voor ambitie Voor de ontwikkeling en uitwerking van een thematische merk campagne, die nadrukkelijk uiting geeft aan de ambitie van de bank, is het nu hoog tijd. Dat er in het najaar van 2005 instemmend door de Raad van Bestuur is gereageerd op de communicatielijn die hiervoor in samenwerking met externe deskundigen is uitgezet, was zeer belangrijk. Voor die commu nicatielijn zijn zowel de inhoudelijke boodschap voor 2006 als de sfeerelementen die de boodschap dragen definitief bepaald. De strategische bouwstenen voor een succesvolle marktbewer king van Friesland Bank zijn er vier in getal: wederkerigheid, doen watje belooft, relatiegericht handelen vanuit de menselijke maat en een ondernemende attitude. Hoe deze strategische bouwstenen zullen worden vertaald in effectieve communicatie laat zich hier nog even raden. Maar dat de vertaling van deze strategische uitgangspunten zal aansluiten op onze natuurlijke eigenschappen is duidelijk. De spreekwoor delijke nuchterheid, onverzettelijkheid en eigenzinnigheid van het noorden zullen daarin ongetwijfeld terugkomen. En daar mee is de cirkel rond. Het profiel van Friesland Bank komt in de nieuwe merkcampagne tot in alle details tot haar recht. Als organisatie zijn we er klaar voor om het merk Friesland Bank in 2006 systematisch in de markt te zetten. Dat blijven we binnen Friesland en de andere noordelijke provincies doen. Maar vooral ook daarbuiten. Dat gaan we doen met zwier en overtuiging, want het is een merk waarop we trots mogen en kunnen zijn. drs. Zwier Kroese Directeur Corporate Communication CORPORATE COMMUNICATION

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 39