Een stevig profiel zet klanten op het goede spoor Corporate Communication 0 Friesland Bank heeft gezonde groeiambities, binnen en buiten de noordelijke provincies. Om deze waar te maken, ruilen we onze noordelijke neiging tot relativeren in voor een stijl van presenteren die de kwaliteiten van onze organisatie zelfverzekerd uitdraagt. De afdeling Corporate Communication heeft in 2005 veel werk verzet om daar beleidsmatige invulling aan te geven. In lijn met de ondernemingsstrategie is de organisatie eerst een spiegel voor gehouden: wie zijn we en hoe worden we beoordeeld? Er zijn kernkwaliteiten benoemd, die grotendeels voortspruiten uit de bankhistorie. Die zijn vervolgens vertaald naar alle midde len en kanalen die Friesland Bank inzet om zich aan de markt te laten zien. Met als klap op de vuurpijl: heldere sjablonen voor een echte merkcampagne die de kernkwaliteiten vanuit een Friese setting voor het voetlicht brengt. Komend najaar gaat de campagne van start. Dan geeft Friesland Bank nationaal haar visitekaartje af. Betrokkenheid van de bank met het wel en wee van haar klanten zal zeker onderdeel van haar centrale boodschap blijven: want uit eindelijk gaat het in onze dienstverlening toch om persoonlijk contact. Directeur Corporate Communication drs. Zwier Kroese, rentmeester van de ‘culturele voetafdruk’ van Friesland Bankf zet uiteen welke strategische keuzes in zoos zÜn gemaakt met betrekking tot de in- en externe communicatie. Van oudsher is Friesland Bank een vriendelijke, ingetogen bank, niet zozeer joviaal, maar eerder op een zorgvuldig afgewogen manier betrokken bij de noordelijke gemeenschap. Zowel particuliere als zakelijke klanten voelen zich uitstekend thuis bij die stijl van optreden. Dat blijkt onder meer uit de hoge score in naamsbekendheid in ons werkgebied en uit de bijzondere loya liteit van onze klantenkring. Als Friesland Bank hebben we lang in de luxe positie verkeerd dat we de kwaliteit van onze producten en adviseurs nauwelijks hoefden te afficheren. Friesland Bank? Dat is een nuchter stel mensen, bij wie je spaar geld in vertrouwde handen is, bij wie je een solide hypotheek kunt afsluiten en bij wie je als regionale ondernemer met een gerust hart kunt binnenlopen voor een bedrijfsfinanciering. Dit klopt allemaal als een bus. Echter, onze ‘culturele voetafdruk’ kent nog veel meer aspecten. In een tijd waarin ‘klanttrouw’ geen vanzelfsprekendheid meer is en waarin we ons hebben voorgenomen om onze financiële dienstverlening ook buiten de provinciegrenzen aan te bieden, is het opportuun om ook die andere aspecten beter onder de aandacht te brengen. In 2005 is daarvoor de basis gelegd, ten eerste door die karakteristieke aspecten voor onszelf te benoemen en te analyseren, ten tweede door daar een communicatieplan aan vast te knopen. Dit plan krijgt in 2006 met een vernieuwde communicatie- aanpak zijn beslag. Traditie en vernieuwing Een voetafdruk levert een profiel op. Dat profiel is spannender dan we geneigd zijn uit te dragen. Natuurlijk heeft onze historie alles te maken met het Friese land en de provinciale verhou dingen. Dat komt ook duidelijk terug in de wijze waarop wij ons vandaag de dag presenteren: als eigentijdse organisatie die opereert vanuit een duidelijke verbondenheid met de regio en het bijbehorende verleden. Kijk alleen al naar onze huisvesting in het hart van Leeuwarden. Onder de markante koepel van Friesland Bank zijn bestaande bouw en nieuwbouw harmonieus met elkaar in verbinding gebracht tot een dynamische kantoor omgeving, waarin licht en ruimte sfeerbepalend zijn. Ook in ons sponsorbeleid is de evenredige waardering voor enerzijds tradities en anderzijds vernieuwing terug te vinden. Met veel passie houden we ‘De Holland’ en ‘De Stänfries’ in de vaart, historische schepen met een respectabele staat van dienst. Met evenveel bezieling participeert Friesland Bank in het piepjonge Museum Belvédère, waarvan de huiscollectie grotendeels uit hedendaagse kunst bestaat. Een vast criterium voor sponsor activiteiten is dat onze keuze aansluit bij onze oorsprong en bij de beleving van onze klantenkring. Zo is in 2005 opnieuw besloten tot sponsorschap van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB), maar bijvoorbeeld ook van de Drentse Golf Country Club om de verbondenheid van Kantoor Assen met het lokale/regionale bedrijfsleven te onderstrepen. In 2006 participeert Friesland Bank in ‘Friesland Vaart’, wat mooi

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 37