Friesland Ba ‘Ook in ons sponsorbeleid is de evenredige waardering voor ener zijds tradities en anderzijds vernieuwing terug te vinden. Met veel passie houden we ‘De Holland’ en ‘De StSnfries’ in de vaart, historische schepen met een respectabele staat van dienst. Met evenveel bezieling participeert Friesland Bank in het piepjonge Museum Belvédère, waarvan de huiscollectie grotendeels uit hedendaagse kunst bestaat. Een vast criterium voor sponsoracti viteiten is dat onze keuze aansluit bij onze oorsprong en bij de beleving van onze klantenkring. Zo is in 2005 opnieuw besloten tot sponsorschap van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB), maar bijvoorbeeld ook van de Drentse Golf Country Club om de verbondenheid van kantoor Assen met het lokale/ regionale bedrijfsleven te onderstrepen.’

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 36